طرح‌ها، پیام‌ها و پاسخ‌های جدید Google Featured Snippet


من نمی‌دانم که آیا اسکرین‌شات‌های زیر همان پیام‌هایی هستند که گوگل تقریباً یک ماه پیش درباره آن صحبت کرده است. می‌توانید پیام‌های پررنگ، پاسخ‌های متعدد برای یک بلوک قطعه برجسته و طراحی جدیدی که کمی شبیه تست طراحی پانل دانشی است که قبلاً دیدیم، ببینید.

خوشال بهروانی این را مشاهده کرد و اسکرین شات را در آن پست کرد توییتر – در اینجا برخی از آنها وجود دارد:

در اینجا ویدیویی است که او منتشر کرده است:

همچنین به نظر می رسد کادر چشم اندازی که اخیراً پوشش داده ایم:

پس نظر شما در مورد اینها چیست؟ من شخصاً نمی‌توانم این موضوع را تکرار کنم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع