عامل کاربر تأیید کننده سایت Google به خزنده‌های Google اضافه شد

بحث انجمن در توییتر.

این برای تأیید کنسول جستجو است. جدید نیست، تازه لیست شده است.

— 🌽〈لینک href=//johnmu.com rel=canonical 〉🌽 (@JohnMu) 20 سپتامبر 2022

منبع

گوگل عامل کاربری جدید را پست کرد اینجا در اسناد راهنمای Google Crawlers.

گوگل یک خزنده جدید گوگل، یک عامل کاربری جدید، به لیست عنکبوت گوگل اضافه کرده است. نام آن Google Site Verifier User Agent است. به هر حال، این عامل کاربر قوانین robots.txt را نادیده می گیرد، و من فرض می کنم برای تأیید سایت ها با کنسول جستجو و سایر ابزارها و خدمات Google استفاده می شود.

به روز رسانی: فرض من این است که این برای تأیید کنسول جستجو درست است، اما جان مولر از گوگل گفت که عامل کاربر جدید نیست، بخش جدید این است که به اسناد اضافه شده است: