علامت لوگوی خلال دندان Google Super G


Google Toothpicks Signage

من تقریباً هیچ زمینه‌ای در این مورد ندارم، اما به نظر می‌رسد این علامت لوگوی فوق‌العاده G Google از خلال دندان‌های بزرگ تشکیل شده است.

من این را پیدا کردم توییتر از طریق Menachem Ani و Google Lens سرنخ هایی به دست می دهد، اما من هنوز دقیقاً مطمئن نیستم که این دفتر در کدام دفتر است.

در هر صورت، این علامت گوگل تیز به نظر می رسد!

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع