علامت لوگوی خلال دندان Google Super G

من تقریباً هیچ زمینه‌ای در این مورد ندارم، اما به نظر می‌رسد این علامت لوگوی فوق‌العاده G Google از خلال دندان‌های بزرگ تشکیل شده است.

Google Toothpicks Signage

در هر صورت، این علامت گوگل تیز به نظر می رسد!

من این را پیدا کردم توییتر از طریق Menachem Ani و Google Lens سرنخ هایی به دست می دهد، اما من هنوز دقیقاً مطمئن نیستم که این دفتر در کدام دفتر است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع