عکس های هالووین از دفاتر گوگل

عکس های هالووین از دفاتر گوگل

در اینجا مجموعه‌ای از برخی از عکس‌هایی که من در آنها یافتم، نه همه، وجود دارد اینستاگرام کارمندان گوگل که هالووین را در دفاتر جشن می گیرند. از کدو تنبل گرفته تا لباس و مهمانی ها – همه چیز را در زیر برای شما آماده کرده ایم.

من فقط در تصویر بالا نشان دادم، اما در اینجا تعداد زیادی عکس در زیر تعبیه شده است:

منبع