عینک شامپاین گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

من این عکس را دیدم اینستاگرام.

پنج سال پیش ما پست کردیم که گوگل لیوان های شامپاین مارک خود را دارد، خوب، آنها هنوز هم دارند. در ادامه عکس های جدیدی از این لیوان های شامپاین با لوگوی گوگل را مشاهده می کنید. همانطور که توضیح دادیم، گوگل نیز لیوان های شراب داشت.

عینک شامپاین گوگل