عینک گروه توسعه دهندگان Google


عینک گروه توسعه دهندگان Google

در اینجا جعبه ای از عینک آفتابی یا عینک تبلیغاتی ارزان قیمت با آرم GDG بر روی آنها است. این برای یک رویداد Google Developer Groups به نوعی است.

من این را پیدا کردم توییتر.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع