فضای جالب و درب در گوگل بولدر، دفتر کلرادو

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

فضای جالب و درب در دفتر بولدر گوگل

در اینجا چند عکس از دفتر Google در بولدر، کلرادو آمده است. آن درب چوبی جالب و همچنین معماری تیرهای چوبی بسیار جالبی وجود دارد. من چیزی در مورد طراحی نمی دانم اما این نظر من را جلب کرد.

من این و عکس های بیشتر از این را دیدم اینستاگرام.