فقط گوگل صفحه اصلی را برای فاویکون بررسی می کند


گوگل می تواند فاویکون شما را در نتایج جستجو در کنار قطعه نتیجه جستجوی شما نشان دهد. جان مولر از گوگل گفت که گوگل فاویکون شما را فقط بر اساس فاویکون ارائه شده در صفحه اصلی شما پیدا می کند.

جان نوشت توییتر “آخرینی که بررسی کردم، فکر می کنم ما فقط فاویکون صفحه اصلی را انتخاب کردیم.”

بنابراین حدس می‌زنم اگر از فاویکون‌های مختلف در صفحات مختلف وب‌سایت خود استفاده می‌کنید، گوگل دیگر صفحات را نادیده می‌گیرد و فقط از فاویکون صفحه اصلی برای فاویکونی که در نتایج جستجو نمایش می‌دهد استفاده می‌کند. اگرچه، مطمئن نیستم که آیا تا به حال سایتی را دیده ام که از فاویکون های مختلف به صورت صفحه به صفحه استفاده می کند – آیا شما؟

این توییت ها هستند:

بحث انجمن در توییتر.

منبع