فیلتر جستجوی Google Shopping Discover برای مشاغل سیاه‌پوست، زنان، کهنه‌سال و لاتین تبارمنبع

Google اخیراً یک فیلتر جدید «Discover» را به نوار کناری جستجوی Google Shopping اضافه کرده است تا نتایج خرید را بر اساس مشاغل سیاه‌پوست، لاتین تبار، متعلق به کهنه‌کاران یا زنان فیلتر کند. این ویژگی‌ها مدتی قبل اعلام شد و به نظر می‌رسد اکنون آن را در گزینه‌های فیلتر خرید اضافه می‌کنند.