لینکدین به صفحات شرکت اجازه می دهد تا مشتریانی را که از محصولاتشان استفاده می کنند، نشان دهند


به نظر می رسد لینکدین در حال آزمایش ویژگی است که به صفحات اجازه می دهد مشتریان خود را که از آنها خرید کرده اند را نشان دهند.

بیشتر بخوانید: لینکدین به صفحات شرکت اجازه می دهد تا مشتریانی را که از محصولاتشان استفاده می کنند را نشان دهندمنبع