لینکدین پست های چرخ فلکی را برای سازندگان منتخب آزمایش می کند

کاربران لینکدین مدتی است که پست‌های چرخ و فلک موقتی را ارسال می‌کنند و از گزینه پیوست PDF خود برای ایجاد فریم‌های جداگانه استفاده می‌کنند. و اکنون، لینکدین تصمیم گرفته است تا آن را به یک قابلیت کامل تبدیل کند، با یک گزینه پست جدید “چرخ فلک”. به ابزارهای به روز رسانی شما اضافه می شود.

روی آن ضربه بزنید و از طریق فرآیند ایجاد چرخ و فلک هدایت می شوید، که به شما امکان می دهد چندین تصویر ثابت و/یا کلیپ ویدیویی را برای افزودن به پست خود انتخاب کنید.

لینکدین می گوید که در ابتدا Carousels را با «هزاران سازنده» آزمایش می کند، قبل از اینکه این گزینه را در پاییز امسال برای همه کاربران عرضه کند.

منبع