مالک TikTok، ByteDance، برنامه جدید رسانه های اجتماعی را برای کاربران جوان راه اندازی می کند که رقیب اینستاگرام هستند


اپلیکیشن جدید ByteDance به نام “Kesong” که در زبان چینی به معنای کروسانت است، برای کاربران جوان طراحی شده است تا سبک زندگی و سرگرمی های خود را به اشتراک بگذارند.

انتظار می‌رود که با پلتفرم تجارت الکترونیک اجتماعی مشابه اینستاگرام Xiaohongshu که بیش از 200 میلیون کاربر فعال ماهانه دارد، رقابت کند.منبع