مایکروسافت بینگ افراد آزمایش کننده را نیز در قالب چرخ فلک می پرسند

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.منبع

مایکروسافت بینگ در حال آزمایش فرمت چرخ و فلک است و تجربه کاربری برای مردم نیز می‌پرسد. به طور معمول، ما افراد نیز به صورت لیستی سوال می پرسند، اما تست چرخ فلک بلافاصله به شما سوال و پاسخ می دهد.

در اینجا نمای لیست معمولی است:

در اینجا فرمت چرخ و فلک برای افرادی است که توسط فرانک سندتمان، یک SEO مستقر در آلمان مشاهده شده است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

من فرمت چرخ فلک را کمی دوست دارم، اینطور نیست؟