مایکروسافت بینگ جعبه های پیوند سایت رنگی را در جستجوی بینگ آزمایش می کند


مایکروسافت بینگ در حال آزمایش رنگ‌های پس‌زمینه برای بخش پیوندهای سایت در قطعه نتیجه جستجو است. من مطمئن نیستم که این ظاهر را دوست داشته باشم، اما در واقع پیوندهای سایت را بسیار برجسته می کند – نظر شما چیست؟

من واقعاً توانستم این را تکرار کنم اما اولین بار توسط خوشال بهروانی مشاهده شد توییتر، در اینجا یک اسکرین شات است که می توانید برای بزرگنمایی روی آن کلیک کنید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد:

بحث انجمن در توییتر.

منبع