مایکروسافت بینگ جعبه های پیوند سایت رنگی را در جستجوی بینگ آزمایش می کند

مایکروسافت بینگ در حال آزمایش رنگ‌های پس‌زمینه برای بخش پیوندهای سایت در قطعه نتیجه جستجو است. من مطمئن نیستم که این ظاهر را دوست داشته باشم، اما در واقع پیوندهای سایت را بسیار برجسته می کند – نظر شما چیست؟

در اینجا اسکرین شات های بیشتری وجود دارد:

منبع

برای اندازه واقعی کلیک کنید

🧵2⃣

↗️ این چیزی است که به طور معمول می بینیم – pic.twitter.com/Q48JtCD8wg

— خوشال بهروانی (@b4k_khushal) 21 سپتامبر 2022