مایکروسافت بینگ لیست پخش ویدیو را در رابط جستجوی وب آزمایش می کند


نتایج جستجوی ویدیوی بینگ مایکروسافت حداقل از سال 2020 دارای ویژگی لیست پخش بوده است. اما اکنون به نظر می رسد مایکروسافت در حال آزمایش نمایش نماد لیست پخش در نتایج جستجوی وب Bing است، نه فقط نتایج ویدیو.

خوشال بهروانی این موضوع را مشاهده کرد و اسکرین شات های زیر را در آن منتشر کرد توییتر نمایش نماد لیست پخش که در نتایج وب بینگ در پانل سمت راست نشان داده می شود.

این نماد سمت راست است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

وقتی باز است به نظر می رسد:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

منبع