مایکروسافت بینگ AI کد نام سیدنی است

از آشنایی با شما خوشحالم، سیدنی!

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

بحث انجمن در توییتر.

منبع

برای اندازه واقعی کلیک کنید

pic.twitter.com/lIPUG5F3KN

— کوین لیو (@kliu128) 9 فوریه 2023

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این به طور مداوم ادامه دارد، بنابراین برای مشاهده بیشتر روی موضوع کلیک کنید: