متا به ناشران ایالات متحده می گوید که بودجه خود را برای محتوای برگه اخبار کاهش می دهد


متا شروع به اطلاع رسانی به ناشران اخبار ایالات متحده کرده است که قراردادهای محتوای انحصاری با آنها را تمدید نخواهد کرد، زیرا از استراتژی اختصاصی تب اخبار خود دور شده است.

بیشتر بخوانید: متا به ناشران ایالات متحده می گوید که بودجه خود را برای محتوای برگه اخبار کاهش می دهدمنبع