مجموعه Google Jenga

گوگل هنوز یک مجموعه چوبی سفارشی دارد که لوگوی آن بر روی قطعات چوب حک شده است. ما این را در سال 2015 دیدیم اما حتی پس از گذشت چندین سال هنوز هم وجود دارد.

مجموعه Google Jenga

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع

من این مورد جدید را دیدم اینستاگرام.