مشاهده ترافیک ارزیاب کیفیت گوگل در تجزیه و تحلیل از raterhub.com

در اینجا یک اسکرین شات از گلن گیب است توییتر که نشان می دهد این یک سایت بهداشتی/پزشکی دارای 444 کاربر و 478 جلسه از raterhub.com است:

برای روشن بودن، ارزیابی‌کنندگان کیفیت هیچ تأثیر مستقیمی بر نحوه رتبه‌بندی شما در جستجوی Google ندارند. این افراد که وب سایت شما را بررسی می کنند از نظر سئو معنایی ندارد.

وقتی در سال گذشته به صفحاتی که raterhub.com در این سایت نگاه می کرد نگاه کردم، این دو داستان بود:

Google Quality Rater Woman By Computer

اغلب می‌توانید ارزیابی‌کننده‌های کیفیت را در سایت‌های متمرکز بر موضوعات YMYL مشاهده کنید. این سلامتی/پزشکی است. 444 کاربر، 478 جلسه. من نمی توانم مقالات را فاش کنم، اما آنها در مورد موضوعات حساس هستند. pic.twitter.com/EeQVLx4AE9

– گلن گیب (@glenngabe) 14 جولای 2023

Google Raterhhub Referral Analytics