مشکل نمایه سازی با جستجو و اخبار گوگل


در 15 ژوئیه 2022 یک مشکل نمایه سازی با Google وجود داشت. Google در حال نمایه سازی جدید نبود، تازه منتشر شده بود. این مشکل در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرقی شروع به بهبود کرد و به نظر می‌رسد گوگل در 15 ژوئیه 2022 حدود ده ساعت ایندکس‌سازی را متوقف کرد.

این در جستجوی Google و Google News است. در ساعت 2 صبح روز بعد، گوگل تأیید کرد که مشکلات به طور کامل حل شده است.منبع