مطالعه جدید تفاوت قابل توجهی را در درآمد سازندگان برتر در YouTube در مقابل TikTok برجسته می کند

بیشتر بخوانید: مطالعه جدید تفاوت قابل توجهی را در درآمد سازندگان برتر در YouTube در مقابل TikTok برجسته می کندمنبع

مطالعه جدید نشان می‌دهد که سازندگان در این پلتفرم‌ها چقدر درآمد دارند.