مطالعه جدید تفاوت قابل توجهی را در درآمد سازندگان برتر در YouTube در مقابل TikTok برجسته می کند


مطالعه جدید نشان می‌دهد که سازندگان در این پلتفرم‌ها چقدر درآمد دارند.

بیشتر بخوانید: مطالعه جدید تفاوت قابل توجهی را در درآمد سازندگان برتر در YouTube در مقابل TikTok برجسته می کندمنبع