مطالعه محلی می گوید که بررسی اخیر بر رتبه بندی محلی در جستجوی گوگل تأثیر می گذارد

یکی دیگر مطالعه کوچک جوی هاوکینز می گوید که جدید بودن بررسی ها بر رتبه بندی آن دسته از مشاغل محلی در جستجوی Google و Google Maps تأثیر می گذارد. مانند مطالعات قبلی، این واقعاً از نظر آماری معنی‌دار نبود، اما دیدن یک مطالعه موردی به صورت مجزا به این موارد خوب است.

یکی از مشتریان او در حال درخواست بررسی مکث کرد و متوجه شد که رتبه بندی محلی آنها شروع به کاهش کرده است. بنابراین آنها از مشتری خواستند که دوباره نظرات خود را بخواهد، بنابراین بررسی های جدیدتری دریافت کردند و با آن، رتبه بندی در نتایج محلی Google شروع به افزایش یافت. جوی پیشرفت در رتبه بندی را با این نمودار نشان داد:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

مطالعه قبلی او گفت که 10 بررسی به شما کمک می کند و کلمات کلیدی در نظرات اهمیتی ندارند.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

او گفت: “من این الگو را با سایر مشتریان خود نیز دیده ام. اخیراً مشتری ای داشتیم که در تابستان برای کلمات کلیدی که از نظر تاریخی برای آنها رتبه بندی خوبی داشتند فیلتر شد. وقتی دلایل احتمالی را جستجو کردم که متوجه شدم او این کار را نکرده است. در بیش از 3 سال یک بررسی جدید داشته است. در حالی که اینها به وضوح فقط 2 نمونه هستند، من این الگو را بارها و بارها دیده ام.”