مطالعه می گوید 10 بررسی به شما رتبه بندی را در نتایج محلی گوگل افزایش می دهد

بحث انجمن در توییتر.

منبع

جوی هاوکینز و تیمش منتشر شده یکی دیگر از مطالعات رتبه‌بندی محلی، این مطالعه می‌گوید که زدن ده نظر در فهرست محلی شما منجر به افزایش رتبه در نتایج محلی Google می‌شود. اما دریافت بیش از ده نظر به شما کمک نمی‌کند در Google Maps یا بسته محلی Google رتبه بهتری کسب کنید.

آنها آن را روی مشتری آزمایش کردند که فقط 3 بررسی داشت و آن فهرست از 3 بررسی به 16 بررسی و سپس از 16 به 31 رسید و نتایج در زیر در این نمودار نشان داده شده است:

من می گویم، وجود یک عدد خاص یا هر نوع دیگری، مانند 10، بسیار شبیه به گوگل نیست.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

مطالعه هفته گذشته نشان داد که کلمات کلیدی در بررسی ها برای رتبه بندی اهمیتی ندارند، اگرچه اندازه مطالعه بسیار کوچک بود. به نظر می رسد حجم نمونه در این مطالعه جدید یکسان است، بنابراین لطفاً آن جزئیات را مرور کنید.

جوی گفت: “به نظر می رسد زمانی که یک فهرست ده مرور داشته باشد، رتبه بندی افزایش می یابد. بنابراین، برای یک فهرست مهم است که حداقل ده نظر دریافت کند. با این حال، ادامه دریافت نظرات بیشتر و بیشتر به نظر نمی رسد که نتیجه یکسانی داشته باشد. افزایش رتبه.” جوی توضیح داد، اما بازبینی‌ها همچنان مهم هستند، آنها اعتماد ایجاد می‌کنند و به تبدیل‌ها کمک می‌کنند.