منوی جستجوی کوتاه تست Bing Search

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این توسط فرانک سندمن مشاهده شد ماستودون که نوشت، “بینگ در حال آزمایش یک پیمایش برتر بسیار کاهش یافته است. بیشتر موارد پیمایش در زیر “بیشتر” گروه بندی شده اند. علاوه بر “همه”، فقط “چت” و “خرید” نمایش داده می شوند.”

این هم اسکرین شات او (برای بزرگنمایی کلیک کنید):

بحث انجمن در ماستودون.منبع

من طرفدار یک منوی کوتاه نیستم اگر فضا وجود داشته باشد اما من هستم.

فکر می کنم قبلاً این را دیده بودم، اما نمی توانم داستان خود را در این مورد پیدا کنم. بنابراین من کمی گیج هستم که آیا واقعاً آن را دیدم یا نه. اینو قبلا دیدی؟

ربات کوتاه بینگ در اتاق

Microsoft Bing Search در حال آزمایش است که گزینه های کمتری را در منوی نوار جستجو در زیر کادر جستجو نشان می دهد. قبلاً این را با جستجوی تصویر بینگ دیده بودیم و اکنون با جستجوی وب بینگ این را می بینیم.