میز پوکر گوگل


میز پوکر گوگل

در اینجا یک کارت یا میز پوکر بسیار تمیز است که در دفتر Google شیکاگو قرار دارد.

من این را اخیرا در پیدا کردم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع