نام سایت تست گوگل در بالای URL در نتایج جستجوی موبایل و دوباره فاویکون های گرد شده

در اینجا یک اسکرین شات از نام سایت ذکر شده در بالای URL و توضیحات در قطعه، از Kenichi Suzuki در توییتر:

↗️ فاویکون گرد در حال حاضر در سرویس تلفن همراه فعال است.

همچنین مشاهده می‌کنید که فاویکون‌ها در سمت چپ گرد شده‌اند که گوگل چند ماهی است در حال آزمایش آن‌هاست. خوشحال بهروانی فکر می کند که آنها ممکن است به صورت زنده پخش شوند، اما من مطمئن نیستم که ما هنوز آنجا هستیم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

همانطور که می بینید، نام سایت در بالا، سپس URL، سپس توضیحات/جزئیات قطعه قرار دارد. گوگل از سال 2011 و از آن زمان تاکنون بارها در مدها و برنامه های مختلف نام سایت ها را در قطعه نتایج جستجو آزمایش کرده است.