نام نویسنده را به طور تصادفی تغییر ندهید، از حاشیه نویسی نویسنده و موارد دیگر استفاده کنید

چرا نام نویسنده را به شخص دیگری تغییر می دهید اگر آن شخص آن قطعه از محتوا را ننوشته است؟ فقط در صورتی آن را تغییر دهید که آن شخص جدید، قطعه محتوا را به طور قابل توجهی به روز کرده باشد.

این پست در ماستودون جایی که سوال این بود که “اگر پروفایل نویسنده مقاله موجود خود را تغییر دهم، آیا ممکن است روی سئوی من تأثیر بگذارد؟ می خواهم نام نویسنده و همه موارد را تغییر دهم.”

از جان مولر گوگل در مورد تاثیر تغییر نام نویسنده بر یک مقاله سوال شد. جان در پاسخ به این سوال سه توصیه کرد، (1) از حاشیه نویسی نویسنده استفاده کنید، (2) محتوای بازنویسی شده باید از نام نویسنده جدید استفاده کند و (3) نام نویسنده را به طور تصادفی تغییر ندهید.

منظورم این است که به طور جدی از نام نویسنده ای استفاده کنید که آن قسمت از محتوا را نوشته است. چرا سعی می کنیم گوگل را فریب دهیم؟ چرا بازی کنیم؟ من اینجا چه چیزی را از دست داده ام؟

بحث انجمن در ماستودون.منبع

وقتی منطقی است که نویسنده را به دلیل ترس از دست دادن رتبه جستجوی گوگل به روز کنید، نگویید نویسنده را به روز نمی کنید.

جان نگفت بله یا نه، اما او پاسخ داد: “من از حاشیه نویسی نویسنده استفاده می کنم تا نویسنده اصلی محتوا را در یک صفحه مشخص کنم. اگر کسی محتوا را بازنویسی کرد، از آن نام استفاده کنید. نام ها را به طور تصادفی تغییر ندهید، که به کسی کمک نمی کند.”