نتایج جستجوی دیدگاه‌های گوگل را برای نمایش چندین نتیجه در قطعه‌های ویژه آزمایش می‌کند

به نظر می رسد گوگل در حال آزمایش جعبه جستجو و ویژگی جدیدی با عنوان “چشم انداز” است. آنها چندین نتیجه را در یک پاسخ Featured Snippet برای یک پرس و جو نشان می دهند که به جستجوگر دیدگاه های متعددی می دهد.

بیشتر بخوانید: نتایج جستجوی دیدگاه‌های تست گوگل برای نمایش چندین نتیجه در قطعه‌های ویژهمنبع