نتایج Google Rich در حالی که پرسش‌های متداول کاهش می‌یابد، مردم نیز افزایش می‌دهند


گوگل ممکن است افراد بیشتری را نمایش دهد، همچنین نتایج غنی را می‌پرسد و نتایج غنی سؤالات متداول کمتری را نشان می‌دهد. Semrush و RankRanger گزارش می دهند که نوسانات زیادی در برخی از نتایج غنی و تعداد دفعات نمایش آنها وجود دارد.

مردم همچنین Ask Rising

شما می توانید آن را ببینید RankRanger و سمروش هر دو افزایش خوبی را در افراد نشان می دهند همچنین نتایج غنی را که در Googe نشان داده می شود می پرسند. در واقع، از آنجایی که بازگشت مردم نیز هفته دیگر را درخواست می کند، اکنون شاهد افزایش پنج درصدی بیشتر در تعداد دفعات نمایش این نتایج هستیم.

می توانید افزایش را در 3 آگوست یا بیشتر مشاهده کنید:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

برای اندازه واقعی کلیک کنید

سوالات متداول رها کنید

سپس RankRanger حدود هفت درصد کاهش در نتایج غنی از پرسش‌های متداول در نتایج جستجو نشان می‌دهد. در اینجا آن نمودار است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

نتایج غنی تر

ما همچنین شاهد تغییراتی در پیوندهای سایت و برخی دیگر هستیم، اما ممکن است خیلی زود باشد که بگوییم.

بحث انجمن در توییتتر.

منبع