نحوه انجام تغییر مسیرهای سئو در مقیاس


Antoine Eripret، نکات و اسکریپت های پایتون را برای انجام تغییر مسیرهای سئو در مقیاس به اشتراک می گذارد. او دو روش را به اشتراک می گذارد، یکی با استفاده از مجاورت معنایی و دیگری با استفاده از تطبیق فازی.

بیشتر بخوانید: نحوه انجام تغییر مسیر سئو در مقیاسمنبع