نشان‌واره رشته Google Super G


علامت نشان‌واره رشته Google Super G

در اینجا یک علامت گوگل در GooglePlex است که از رشته هایی برای تشکیل لوگوی super G تشکیل شده است. این اولین لوگوی رشته ای نیست که ما داریم، اما لوگوی است که قبلاً ندیده بودم.

من این جدید را در پیدا کردم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع