نشان‌واره رشته Google Super G

من این جدید را در پیدا کردم اینستاگرام.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع علامت نشان‌واره رشته Google Super G

در اینجا یک علامت گوگل در GooglePlex است که از رشته هایی برای تشکیل لوگوی super G تشکیل شده است. این اولین لوگوی رشته ای نیست که ما داریم، اما لوگوی است که قبلاً ندیده بودم.