نشان‌واره String Super G در گوگل

در اینجا یک علامت گوگل جالب است که از سیم و ریسمان برای تشکیل لوگوی Google Super G تشکیل شده است.

نشان‌واره String Super G در گوگل

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع این در دفتر گوگل در برزیل بود و من این عکس را دیدم اینستاگرام.