نشانگرهای وضعیت جدید توییتر در آستانه راه اندازی هستند

در چند ماه گذشته در حال توسعه این گزینه بوده است، و اکنون، به نظر می رسد که ویژگی جدید «وضعیت» توییتر ممکن است به انتشار نزدیک شود.

بیشتر بخوانید: نشانگرهای وضعیت جدید توییتر در آستانه راه اندازی هستندمنبع