نشان گوگل


نشان گوگل

قبلاً دیده‌ایم که گوگل نشان یا کارت شناسایی به سگ‌ها اختصاص داده است و در اینجا یکی دیگر وجود دارد. این اخیرا در به اشتراک گذاشته شده است اینستاگرام; سگی به نام یاگو در حال نشان دادن نشان Doogler خود است.

در اینجا کیف سگ های قدیمی گوگل، مربوط به سال 2018 است.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه عکس روز ما است که در آن عکس های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.

منبع