نظرسنجی تست پنل دانش تست مایکروسافت بینگ


مایکروسافت بینگ ممکن است در حال آزمایش نظرسنجی برای پانل های دانشی باشد که در پانل سمت راست نمایش می دهند. اگر جستجو کنید [joe biden]و در پانل دانش سمت راست به پایین بروید، ممکن است یک نظرسنجی یا تست دوستانه ببینید.

این توسط Shameem Adhikarath مشاهده شده است و من نمی توانم آن را تکرار کنم، بنابراین ممکن است جدید باشد، این اسکرین شات است که او در آن پست کرده است. توییتر:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

آیا می خواهید این را تکرار کنید؟

حدس می زنم بینگ می خواهد برخی از نتایج جستجوی خود را تعاملی تر و سرگرم کننده تر کند؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع