نقد فیلم گوگل در چرایی تماشای چرخ فلک

خوشال بهروانی این موضوع را مشاهده کرد و ویدئویی از آن را در عمل منتشر کرد توییتر – این اسکرین شات به دنبال ویدیوی او است:

↗️ همچنین، می‌توانیم «چه چیزی را تماشا کنیم» را در تب اول ببینیم.

بحث انجمن در توییتر.

منبع