نقد فیلم گوگل در چرایی تماشای چرخ فلک


به نظر می رسد گوگل یک چرخ فلک جدید به نتایج جستجوی فیلم با نام «چرا تماشا کنیم» اضافه کرده است. این چرخ فلک حاوی نقدهای منتقدان فیلم است که جدید نیست اما رابط کاربری جدید است.

خوشال بهروانی این موضوع را مشاهده کرد و ویدئویی از آن را در عمل منتشر کرد توییتر – این اسکرین شات به دنبال ویدیوی او است:

گوگل برای این نوع از نتایج جستجو، نظرات مخاطبان و نقدهای نقدی داشته است.

بحث انجمن در توییتر.

منبع