نقش منابع انسانی چیست؟

نقش بخش منابع انسانی در یک شرکت برای رفاه شرکت و کارکنان آن بسیار مهم است. او باید اطمینان حاصل کند که شرکت پرسنل لازم برای اجرای روان سازمان خود را به دست می آورد. استخدام مهمترین نقش آن است. در واقع، اگر استخدام خوب باشد، کارکنان تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف انجام خواهند داد.

کار روزانه منابع انسانی چیست؟

برای پیگیری این مرحله اول و دریافت چندین رزومه، HR مسئولیت اولین مصاحبه های شغلی را بر عهده دارد. کارمند متخصص در استخدام اولین نقطه تماس داوطلبان است. او باید شناخت کاملی از شرکت، ارزش ها و انتظارات آن داشته باشد. در نهایت، این بخش منابع انسانی است که کارمند جدید را در اولین روزهای حضورش در شرکت همراهی می‌کند تا او را راحت کند و به او کمک کند تا بتواند سریعاً کارش را انجام دهد.

جذب پرسنل شایسته آسان است، اما حفظ کارمندان در درازمدت از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیریت بخش اداری و پاداش همکاران

این مقاله توسط یک شریک مهمان به عنوان بخشی از یک مشارکت حمایت شده نوشته شده استمنبع استخدام شرکتی توسط منابع انسانی یک چالش بزرگ است. در واقع، بخش نباید در انتخاب خود اشتباه کند. او ابتدا باید نیازهای شرکت خود، وظایفی که به کارمند آینده محول می شود را بشناسد و در نتیجه بتواند پیشنهادهای شغلی مختلف را بنویسد.

برای جمع بندی، امروز حقوق، شهرت شرکت، مأموریت ها دیگر کافی نیست. کارمندان آینده به دنبال یک حس خوب با ساختار هستند. آنها می خواهند به سرعت تکامل یابند و به رسمیت شناخته شوند. بخش منابع انسانی باید در این راستا دخالت کند تا بهترین عناصر شرکت را یکپارچه کنند!

آنها همچنین باید تمام بخش های اداری مانند مرخصی استعلاجی، حق الزحمه، استخدام، اخراج، مرخصی و غیره را مدیریت کنند. در اینجا به تفصیل سه وظیفه مهم منابع انسانی در یک شرکت آورده شده است:

توسعه مهارت ها، ایجاد انگیزه و حفظ کارکنان

بخش منابع انسانی مسئول تنظیم و نظارت بر ارزیابی های سالانه کارکنان است که اغلب در ساختارهای بزرگ انجام می شود.

در نقش “توسعه مهارت ها”، هدف اصلی بخش منابع انسانی ارائه آموزش های مناسب و انگیزشی است. بنابراین، این امکان ارزش گذاری برای کارمند را فراهم می کند و به او حق یک تکامل احتمالی را می دهد.

فراتر از استخدام و رفاه در کار، منابع انسانی هر روز ماموریت های زیادی برای انجام دادن دارید. آنها مسئول حمایت و گوش دادن به کارکنان هستند تا به آنها انگیزه بدهند، مهارت هایشان را توسعه دهند و به سادگی آنها را وادار کنند تا بهترین کار را ارائه دهند.

بار اداری بسیار مهم است. منابع انسانی باید جزئیات زیادی را برای هر کارمند مدیریت کند. این نیز دلیلی است که شرکت ها را به سرمایه گذاری در یک سوق می دهد محلول RH کیفیت دومی امکان متمرکز کردن تمام این وظایف را برای پیگیری سازمان یافته هر کارمند فراهم می کند. در اینجا برخی از رایج ترین کارهایی که از طریق این راه حل ها انجام می شود آورده شده است:

  • جبران خسارت کارمندان؛
  • مدیریت اسناد اداری مربوط به استخدام؛
  • گروه بندی اطلاعات مربوط به فیش حقوقی؛
  • ایجاد و ارسال فیش حقوقی؛
  • مدیریت سازمان های اجتماعی؛
  • مدیریت صندوق بازنشستگی؛
  • مدیریت مرخصی استعلاجی، حوادث کار و همه چیز مربوط به طب کار.

استخدام در تجارت