نماد دکمه صدای حیوانات به‌روزرسانی‌های جستجوی Google


در سال 2016، جستجوی Google با روشی برای شنیدن صدای حیوانات در پانل دانش ارائه شد. گوگل اخیراً نماد یا دکمه صدای پخش را در جستجوی Google به‌روزرسانی کرده است تا آن را تبدیل به یک GIF متحرک از حیوانات کند که از دکمه پخش خارج می‌شوند.

اینم گیف دکمه:

در زیر در پانل دانش به نظر می رسد:

این را خوشال بهروانی در توییتر مشاهده کرد و آن را در عمل نشان داد:

بحث انجمن در توییتر.

توجه: این از قبل نوشته شده بود و قرار بود امروز پست شود، من در حال حاضر برای روش هشان آفلاین هستم.

منبع