نماد دکمه صدای حیوانات به‌روزرسانی‌های جستجوی Google

🆕 هی @rustybrick آیا به این دکمه صوتی جادویی توجه می کنید؟

🕵️ در بزرگترها متفاوت است – لینک داستان –

در زیر در پانل دانش به نظر می رسد:

@rustybrick pic.twitter.com/ql892p6ves

— خوشال بهروانی (@b4k_khushal) 21 آگوست 2022

منبع

این را خوشال بهروانی در توییتر مشاهده کرد و آن را در عمل نشان داد:

اینم گیف دکمه:

بحث انجمن در توییتر.

📹 اینجا برای مرجع ثبت شده است –

↗️ گوگل نماد Voice جدید را برای صدای حیوانات اضافه کرد.