نمایش فهرست تست های گوگل برای داستان های برتر

Google نه تنها در حال آزمایش قالب‌های نمایش فهرست بیشتر برای بخش داستان‌های برتر است، بلکه برای برخی از پرسش‌ها و برخی جستجوگران نیز آزمایش می‌کند، که اولین مجموعه از نتایج وب را داستان‌های خبری در اختیار دارد.

در اینجا رابط آزمایشی نتایج جستجوی تلفن همراه وب است که در آن داستان‌های برتر نتایج وب را در اختیار می‌گیرند و در یک نمای فهرست قرار دارند، بنابراین همه چیز را به سمت پایین می‌برند، برخلاف قرار دادن آنها در چرخ فلک.منبع