نمایه‌های کسب‌وکار Google با پرسش‌های متداول خودکار

لوگوی گوگل صاحب کسب و کار زن

این با پرسش‌های متداول خودکار برای پلتفرم پیام‌رسانی که یک سال پیش راه‌اندازی شد متفاوت است.

دارسی بورک متوجه این موضوع شد و این اسکرین شات ها را در آن پست کرد توییتر:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

آیا این ویژگی را می بینید؟ آیا از آن استفاده خواهید کرد؟

به نظر می رسد Google Business Profiles در حال ارائه یک ویژگی سؤالات متداول جدید است که در آن Google به طور خودکار سؤالات متداول را بر اساس جزئیات نمایه کسب و کار Google و وب سایت شما ایجاد می کند.