نمایه‌های کسب‌وکار Google ویژگی‌های سلامت و ایمنی را کاهش می‌دهند


در سپتامبر 2020، گوگل بخش جدیدی را برای ویژگی‌های «سلامت و ایمنی» به نمایه‌های کسب و کار Google (که قبلاً «Google برای کسب‌وکار من» نامیده می‌شد، اضافه کرد. این موارد تا هفته گذشته به عنوان یک گزینه باقی ماندند، گوگل آن ویژگی های بهداشتی و ایمنی را در اواخر هفته گذشته حذف کرد.

حالا وقتی وارد سیستم خود می شوید نمایه کسب و کار Google و بر روی تب “اطلاعات” کلیک کنید، بخشی برای “سلامت و ایمنی” در زیر بخش ویژگی ها مشاهده نمی کنید. امی تومان برای اولین بار در این مورد پست کرد توییتر
در جمعه.

در آن زمان چگونه به نظر می رسید:

گوگل در طی ماه‌ها ویژگی‌های بیشتری را اضافه کرد اما اکنون گوگل همه آنها را حذف کرد.

من گمان می کنم این حذف شده است زیرا خوشبختانه همه گیری به نوعی در حال پایان است.

بحث انجمن در توییتر
.

منبع