نمایه کسب و کار Google نمایش آدرس کسب و کار به مشتریان را تغییر دهید

استفان سومبوراک این مطلب را در توییتر و گفت: “رابط ویرایش نمایه های کسب و کار Google در جستجو بی سر و صدا در حال به دست آوردن ویژگی های گم شده است. برای مشاغل منطقه خدمات: اکنون می توانید آدرس کسب و کار خود را با یک جابجایی ساده پاک کنید.”

این یک رابط کاربری جدید برای پنهان کردن آدرس از نمایش در گوگل است.

برای اندازه واقعی کلیک کنید

این هم یک اسکرین شات:

بحث انجمن در توییتر.

منبع

در روش جدید مدیریت نمایه کسب و کار گوگل، یعنی در جستجوی گوگل، یک جابجایی برای “نمایش آدرس کسب و کار به مشتریان” وجود دارد. بنابراین اگر یک کسب و کار کوچک هستید و از آدرس منزل خود استفاده می کنید، می توانید آن را خاموش کنید تا نشانی خود را از نمایش در Google Maps یا جستجوی Google پنهان کنید.