هر چیزی را که در گوگل می بینید کورکورانه باور نکنید – آنها ممکن است اشتباه کنند

این مورد زمانی است که گوگل عنوان دسته بندی را کاملا اشتباه گرفته است، گزارش هایی مبنی بر رابطه ایلان ماسک با همسر سرگئی برین وجود داشت، اما گوگل عنوان را بازنویسی کرد زیرا طبق گزارش ها، ایلان ماسک با سرگئی برین رابطه داشته است. این یک یادآوری است که باید به خاطر داشته باشید، گوگل نیز ممکن است چیزهایی را اشتباه بگیرد.منبع