ویژگی جستجوی ستاره “بیشتر شبیه به این” گوگل


گوگل در حال آزمایش ویژگی جدیدی است که یک ستاره بزرگ و کوچکتر را در کنار قطعه نتیجه جستجو قرار می دهد. وقتی روی نمادهای ستاره کلیک می کنید، کادری در زیر آن قطعه نتیجه جستجو نمایش داده می شود که بخش “بیشتر شبیه به این” را نشان می دهد.

این را دانیلا کانو از آمسیو دیجیتال و پست کرد توییتر توسط لیلی ری این هم اسکرین شات:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

فکر نمی کنم قبلاً چنین چیزی دیده باشم – شما؟

من مطمئن نیستم که در مورد تجربه کاربری پشت این ویژگی چه احساسی دارم، اما همانطور که می دانید، گوگل تقریباً هر چیزی را آزمایش می کند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع