ویژگی موارد جستجوی Google

خوشحال بهروانی برای اولین بار متوجه این موضوع شد و نمونه ای را در آن پست کرد توییتر که این را برای پرس و جو نشان داد [international kite festival] – من می توانم آن را تکرار کنم اما نتیجه این است:

Google همچنین می‌تواند این را در یک رابط دانش بیشتر نشان دهد.

نمی‌دانم که آیا این برای کنفرانس‌هایی مانند SMX Advanced که سالانه تکرار می‌شوند کار می‌کند؟

@b4k_khushal & @rustybrick من برای اولین بار در SERP موبایل متوجه چرخ و فلک Instances شده ام. pic.twitter.com/C1upqfNMQl

— انوج ثاکر (@Anuj_Thaker03) 8 ژانویه 2023

در اینجا نمونه های بیشتری وجود دارد:

منبع