ویژگی موارد جستجوی Google


جستجوی گوگل دارای ویژگی به نام “نمونه” است که به شما نشان می دهد هر سال یک رویداد در تاریخ چه زمانی اتفاق افتاده است. بنابراین اگر سالانه رویدادی را اجرا می‌کنید، ممکن است Google نمونه‌هایی از آن رویدادها را در طول زمان در جستجوی Google نشان دهد.

خوشحال بهروانی برای اولین بار متوجه این موضوع شد و نمونه ای را در آن پست کرد توییتر که این را برای پرس و جو نشان داد [international kite festival] – من می توانم آن را تکرار کنم اما نتیجه این است:

برای اندازه واقعی کلیک کنید

با کلیک بر روی هر یک از نتایج، شما را به یک جستجوی اصلاح شده و اصلاح شده با تاریخ و نام رویداد می رساند.

Google همچنین می‌تواند این را در یک رابط دانش بیشتر نشان دهد.

در اینجا نمونه های بیشتری وجود دارد:

نمی‌دانم که آیا این برای کنفرانس‌هایی مانند SMX Advanced که سالانه تکرار می‌شوند کار می‌کند؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع