ویژگی چت تست خرید Google در نتایج محصول

گوگل > موبایل

اینم اسکرین شاتش:

من فرض می‌کنم تاجران باید گزینه‌های چت و ساعات کاری خود را در Google Merchant Center پیکربندی کنند یا ممکن است وقتی محصولات یکپارچه می‌شوند، این کار از طریق نمایه‌های تجاری Google کار کند؟

آیا قبلا این را دیده اید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع

او همچنین به دکمه تسویه‌حساب سریع اشاره کرد، اما فکر می‌کنم Google Shopping برای مدتی روشن و خاموش بود.

به نظر می رسد Google Shopping در حال آزمایش است یا شاید یک ویژگی چت جدید را در نتایج جستجوی محصول راه اندازی کرده است. من شخصاً نمی توانم این را در زمانی که این مطلب را می نویسم تکرار کنم، اما Saad AK این را مشاهده کرد و یک اسکرین شات در آن ارسال کرد. توییتر.

من گزینه «تسویه حساب سریع» و «چت» را در فهرست خرید دیدم.