ویژگی Google Learn Something New

من می دانم که این ویژگی برای مدت طولانی نشان داده شده است.
شبیه نیست؟
این ویدیو را کامل ببینید.https://t.co/h8wyvYuy7o

— خوشال بهروانی (@b4k_khushal) 6 سپتامبر 2022

منبع

این توسط گرانت اوستر مشاهده شد توییتر که برای جستجو در این مورد متوجه شد [crocodiles]، که خودم می توانم آن را تکرار کنم. این هم یک اسکرین شات:

آیا کسی این ویژگی های “یادگیری چیزی جدید” را در سرویس ها دیده است؟ @rustybrick

استیو اروین گوگل دودل

پس این جدیده؟ اینجا چیز جدیدی یاد گرفتی؟

مهمتر از همه، کسی می داند چگونه می توان نسبت به آنها بهینه سازی کرد؟ pic.twitter.com/LFwlJgdqJx

– Grant Oster (@grantoster) 3 سپتامبر 2022

این یک داستان قدیمی است https://t.co/d9XvMC7H52

– برودی کلارک (@brodieseo) 6 سپتامبر 2022