پخش خودکار ریز عکس‌های ویدیویی Google در Local Finder در تلفن همراه


گوگل اخیراً، تخمین‌ها در چند هفته گذشته، تصاویر کوچک ویدیویی پخش خودکار را در یاب محلی در تلفن همراه اضافه کرده است. Allie Margeson این را مشاهده کرد و ویدیویی از آن را در عمل منتشر کرد توییتر، که در زیر تعبیه می کنم.

ویدیوهای کوچک پخش خودکار در جستجوی Google جدید نیستند، اما به نظر می‌رسد برای نتایج یاب محلی جدید هستند.

اینم ویدیو:

دارن شاو گفت این “یک جلب توجه عالی برای افزایش تبدیل” است.

چندین سئوکار محلی تایید کرده اند که این جدید است:

فقط توجه داشته باشید، ممکن است فوق العاده جدید نباشد اما جدید باشد:

شما چی فکر میکنید؟

بحث انجمن در توییتر.

منبع