پروازهای Google متوقف شد، در Google خارج از ایالات متحده رزرو کنید

گوگل افزود: «رزروهای انجام شده قبل از این تاریخ تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

اما اگر درباره رزرو فعلی Book on Google خود سؤالی دارید، همچنان می‌توانید با شریک رزرو در تأیید رزرو خود و همچنین Google تماس بگیرید.

من مطمئن نیستم که چرا این مورد است، شاید به این دلیل که مسائل نظارتی و انحصاری بیش از حد در مورد خدمات در خارج از ایالات متحده وجود دارد، و ROI برای رسیدگی به آن با وکلا ارزشش را ندارد. من فقط حدس میزنم…

به نظر نمی رسد این بر خدمات در ایالات متحده تأثیر بگذارد.

گوگل بی سر و صدا دارد اعلام کرد که در 30 سپتامبر، رزرو در Google برای پروازها در اکثر کشورها یا مناطق خارج از ایالات متحده متوقف خواهد شد.