پیشنهادهای محتوای برتر Google Ads اکتبر ۲۰۲۲ از بین می‌رود

توجه داشته باشید که سند کمک قبلاً می گوید “توجه: تنظیمات پیشنهادی محتوای برتر دیگر در دسترس نیستند.” اما برای کسانی که مدتی است از آنها استفاده می کنند، در ماه آینده به طور کامل کار خود را متوقف می کنند.

بحث انجمن در توییتر.

منبع

Google Ads پشتیبانی از تنظیمات پیشنهادی محتوای برتر را متوقف کرده است و در اکتبر 2022 کمپین ها را با استفاده از تنظیمات پیشنهادی محتوا به طور خودکار به صورت پیش فرض روی 0 تغییر می دهد.

لارنس چس این را مشاهده کرد و اعلان را از حساب Google Ads خود در آن پست کرد توییتر. در این اطلاعیه آمده است: «از اکتبر 2022، همه کمپین‌های دارای تنظیمات پیشنهادی محتوای برتر به‌طور خودکار روی 0 درصد پیش‌فرض خواهند بود».

این هم اسکرین شات: